Tolken

 

Als tolk maak ik de mondelinge communicatie mogelijk tussen twee of meer personen uit verschillende taalgebieden. Voor de specifieke vaardigheden die tolken vereist, heb ik naast mijn opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde de opleiding tot tolk aan het Instituut voor Tolken en Vertalen in Utrecht gevolgd.

Ik ben uw taalschakel in de meest uiteenlopende situaties. Of het nu is voor uitwisselingsprogramma’s van universiteiten, voor ngo’s tijdens ontwikkelingshulpprojecten of voor internationale congressen, veelal in de non-profit sector. Regelmatig werk ik in binnen- en buitenland in opdracht van politie en justitie. Zo ben ik bijvoorbeeld met de Nederlandse politie meegereisd naar onder andere Colombia en de Verenigde Staten.

Goed tolken begint met een goede voorbereiding. Van tevoren maak ik een uitgebreide studie naar de vakterminologievan het betreffende onderwerp. Op de dag zelf doe ik meer dan het sec overbrengen van een boodschap. Omdat ik me thuis voel in de twee talen kan ik een verhaalgeruisloos overbrengen en overbrug ik moeiteloos cultuurverschillen.Tolken is tenslotte meer dan woordelijk vertalen.

Ik tolk simultaan en consecutief, zowel op locatie als via de telefoon. Indien er getolkt moet worden voor grotere groepen, dan maak ik gebruik van ondersteunende apparatuur. Vraag naar de mogelijkheden.